Werkwijze

Training, Coaching & Consultancy

Wat en waarom

De tijd gaat niet sneller, er gebeurt alleen veel meer in dan vroeger. En die versnellende dynamiek van de markt vraagt veel van organisaties. Een hoge mate van controle, gedetailleerdheid en centralisatie van bevoegdheden werkt prima in stabiele, rustige of voorspelbare omstandigheden, maar in tijden waarin de ene crisis door de andere wordt afgelost, waarin de levensduur van organisaties steeds korter wordt en waarin het tempo van innovatie steeds hoger wordt, is iets anders nodig. Dergelijke omstandigheden vragen initiatief, daadkracht en creativiteit van ieder individu, niet alleen van de leider. Om daartoe te komen, richt mijn aanpak en expertise zich op de driehoek persoon – leider – organisatie.

1. De persoon

Net als iedereen hebben leidinggevenden behoefte aan controle. Niemand houdt van onzekerheid, niemand houdt ervan om in het ongewisse te zijn van wat er nu precies gebeurt, niemand houdt van onvoorspelbaarheid. Maar hoe meer controle leidinggevenden uitoefenen, hoe minder ruimte hun teamleden ervaren en hoe minder initiatief, daadkracht en creativiteit ze vertonen. Er ontstaat een vorm van organisatorische passiviteit en volgzaamheid. Leiderschap in tijden van versnelling, vraagt niet om het controleren van medewerkers, maar het controleren van het eigen gevoel van onzekerheid. Sterk leiderschap begint bij een sterke zelfcontrole.

2. De leider

Hoe geef je teamleden voldoende autonomie en controle, terwijl je tegelijkertijd voorkomt dat er chaos ontstaat? Welke details en afspraken dragen bij aan prestaties en welke beperken juist? Wanneer ervaren teamleden iets als controlerend en wanneer als faciliterend? Hoe zorg je ervoor dat je als leider niet in details gezogen wordt, maar wel je doelstellingen haalt? Wat is er nodig om initiatief, daadkracht en creativiteit te stimuleren? Hoe zorg je voor een zo efficiënt en effectief mogelijk procesmanagement? Terwijl leidinggevenden de meest invloedrijke posities binnen een organisatie innemen, zijn ze hier vaak het minst in opgeleid. En dat terwijl we van het tijdperk van de keizer-filosoof inmiddels beland zijn in het tijdperk van de leider-psycholoog.

3. De organisatie

Organisaties hebben de neiging om complexer te worden naarmate ze ouder worden. Het zit nu eenmaal in de menselijke natuur om eerder iets toe te voegen dan iets weg te halen, waardoor regels en procedures zich opstapelen en afdelingen moeten blijven groeien om de groeiende werklast bij te benen. Maar zijn al die procedures nog wel effectief? Sluiten ze wel aan bij menselijk gedrag, of kost het onnodige energie om ze te borgen? Herontwerp vanuit de bril van human-centered design zorgt niet alleen voor een vereenvoudigingsslag, maar ook voor een verminderde werklast, lagere kosten en een hogere slagkracht.

De bestaande organisatie inrichting heeft ook een effect op het functioneren van het individu. Dat wordt immers meer bepaald door de omgeving waarin iemand verkeert dan door iemands feitelijke competenties. De structuur van de organisatie, de prioriteiten van een organisatie en de geschreven en ongeschreven regels van een organisatie vormen de context waarbinnen mensen kunnen floreren, of juist beperkt worden. Door een aantal grotere of kleinere aanpassingen wordt ander gedrag gestimuleerd, dat zich vervolgens weer vertaalt in een cultuurverandering.

Wil je aan de slag met (persoonlijk) leiderschap of wil je gewoon eens even sparren over het versterken van je organisatie? Neem dan contact op via info@edwinzasada.nl